Buro Bestuursrecht wordt geleid door mr. Monique Adansar. Zij treedt op als uw gemachtigde maar dan zonder toga. U wordt op open en creatieve wijze bijgestaan in uw probleem of juridische vraagstukken.

Zij is meer dan 20 jaar actief binnen verschillende rechtsgebieden en heeft meer dan 15 jaar als jurist binnen de gemeente gewerkt. Daardoor heeft zij veel ervaring met de systematiek binnen de gemeente. Als uw zaak valt binnen het bestuursrecht dan is dat vanuit strategisch oogpunt een pre.

Verder heeft zij proceservaring opgedaan binnen de advocatuur. In dat kader heeft zij opgetreden voor cliënten uit alle geledingen van de maatschappij en zaken behandeld op uiteenlopende rechtsgebieden. Te denken valt aan Huurrecht, Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Verkeersrecht, Verbintenissenrecht en Strafrecht.

Monique is zeer betrokken, kan snel omschakelen en streeft in iedere zaak naar de beste oplossing. Daarbij hoeven niet alleen de juridische aspecten leidend te zijn. Vanuit haar ervaring op bestuursrechtelijk en civielrechtelijk terrein, alsmede haar ervaringen om problemen te bekijken vanuit een breed perspectief, heeft zij het vermogen om het gehele speelveld te overzien, om vervolgens dit bij de strategie en oplossing te betrekken.

Ze wordt graag in een vroeg stadium van het conflict ingeschakeld, omdat er dan nog keuzes kunnen worden gemaakt. Zij is creatief maar ook pragmatisch. Aan ieder cliënt wordt gevraagd wat hij of zij wilt bereiken en wanneer een zaak naar tevredenheid is opgelost. De beantwoording van deze vraag door de cliënt is bepalend voor de koers die wordt uitgezet.