• Particulieren €130,-
  • Bedrijfsleven €140,-
  • Het eerste gesprek is gratis (max. 45 minuten)
  • Eenmalig consult €85,- (korte adviezen)

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Hierdoor wordt u niet achteraf geconfronteerd met extra kosten.

Kosten als griffierecht, explootkosten, leges, internationaal bellen en faxen komen voor rekening van de cliënt. Voordat met die werkzaamheden wordt gestart, wordt een voorschot van 15% gevraagd van de te verwachten kosten. Een vaste prijsafspraak behoort eveneens tot de mogelijkheden.