WAB: de ketenregeling wijzigt!

In deze blog zullen wij u meenemen in de wijzigingen van de ketenregeling. De ketenregeling zal, door inwerkingtreding van de WAB, gaan veranderen vanaf 1 januari 2020. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd overgaat.

Continue Reading
WAB: cumulatiegrond

WAB: cumulatiegrond

Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) in werking treden. Met de komst van de WAB zal een nieuwe ontslaggrond worden gepubliceerd: de i-grond ofwel cumulatiegrond. In deze blog zal de nieuwe ontslaggrond centraal staan.

Continue Reading