AMBTENARENRECHT

Dit rechtsgebied heeft betrekking op de relatie tussen werknemer en werkgever binnen de publieke sector. Denk aan: rechtspositie van de ambtenaar, re-integratie, ontslag, disciplinaire maatregelen, schorsingen en medezeggenschap. Hierbij kan het gaan over gemeenteambtenaren, trentvolgers of rijksoverheid.

BESTUURSRECHT

Zaken waarbij overheidsbesluiten of een besluit van een openbaar lichaam ten grondslag ligt. Buro Bestuursrecht kan uw bijstaan in een zienswijze-, bezwaar-, rechtbank- en hoger beroepsprocedure. Dat kan als eisende partij, verwerende partij of als derde-belanghebbende.