WAB: de ketenregeling wijzigt!

In deze blog zullen wij u meenemen in de wijzigingen van de ketenregeling. De ketenregeling zal, door inwerkingtreding van de WAB, gaan veranderen vanaf 1 januari 2020. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd overgaat.

Continue Reading
WAB: cumulatiegrond

WAB: cumulatiegrond

Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) in werking treden. Met de komst van de WAB zal een nieuwe ontslaggrond worden gepubliceerd: de i-grond ofwel cumulatiegrond. In deze blog zal de nieuwe ontslaggrond centraal staan.

Continue Reading

BESLAG EN EXECUTIERECHT

Bij beslagrecht wordt er beslag gelegd op bezittingen of geld of een vonnis geëxecuteerd. Buro Bestuursrecht kan u bijstaan als u gedaagde partij bent.

HUURRECHT

Buro Bestuursrecht richt zicht hierbij op huurrecht voor de particulieren en bedrijfsruimte. Gedacht moet worden aan advies, bemiddeling en procesvertegenwoordiging tussen huurder en verhuurder.

CIVIELRECHT

Wij bieden u juridische advisering, bemiddeling en procesvertegenwoordiging als eiser en gedaagde bij kantoorzaken. Ook bij rechtbank kunnen we u bijstaan als u gedaagde partij bent. Onder civielrecht vallen o.a. huurrecht en arbeidsrecht.

ONDERWIJSRECHT

Buro Bestuursrecht kan u helpen op het gebied relatie werknemer en werkgever. Daarbij moet u denken aan rechtspositie onderwijspersoneel, ontslag, ziekte, re-integratie, disciplinaire maatregelen, etc. Ten aanzien van leerlingen/studenten en ouders adviseren we ook over uw rechten en plichten. Gedacht kan worden aan schorsing, klachten en disciplinaire maatregelen. Ook medezeggenschapsorganen kunnen advies inwinnen omtrent juridische vraagstukken.

ARBEIDSRECHT

Buro Bestuursrecht helpt u bij alle zaken die zich voordoen tussen werknemen en werkgever op het vlak van civiele arbeidsrecht, waaronder: functioneringsvraagstukken, ziekte en re-integratie, ontslag en disciplinaire maatregelen.