Corona: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkonderhoud (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling geïntroduceerd, namelijk de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds kort een aanvraag doen. Deze maatregel is een versoepeling van de werktijdverkorting maatregeling en is bedoeld om werkgevers, die omzetverlies lijden, tegemoet te komen zodat zij alle medewerkers zo door kunnen betalen.

Doorbetaling medewerkers

Fijn dat de werkgever de NOW heeft aangevraagd, maar wat betekent dit nou precies voor de medewerkers? Als de NOW wordt toegekend houdt dit in dat de werkgevers de werknemers 100% moet doorbetalen. Dit houdt in dat de medewerkers niet hun contracturen krijgen betaald maar hun gemiddelde uren van de afgelopen 13 weken. De NOW werkt met terugwerkende kracht. De medewerkers krijgen dus ook met terugwerkende kracht uitbetaald, vanaf de dag dat zij niet meer kunnen werken.

Naast loondoorbetaling blijven ook de afspraken staan. De medewerker bouwt dus nog steeds dezelfde vakantiedagen en hetzelfde vakantiegeld op.

Wil je meer informatie over de NOW of heb je vragen over jouw loondoorbetaling tijdens de coronacrisis? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.