Aanpassing contracturen

Werk je als werknemer meer uren dan in jouw contract staat opgenomen? Maak dan hiervan melding bij jouw werkgever. Doe je hier niets aan, dan mis je misschien een groot deel van je loon als je ziek bent en daarnaast bouw je minder vakantiedagen op.

13 weken principe

Volgens de wet mag je als werknemer vragen om aanpassing van de contracturen indien je 13 weken lang structureel meer werkt dan in het contract is overeengekomen. Er ontstaat dan een zogenoemde rechtsvermoeden dat je een arbeidsomvang hebt gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 13 weken. De werkgever dient jou dan aan de hand van dat gemiddelde aantal uur in te roosteren en doorbetalen.

Weerlegging door de werkgever

Het gaat om een rechtsvermoeden dus de werkgever kan het verzoek weerleggen. De werkgever moet dan wel bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is en dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is.

Tips

  • Werk je al 13 weken meer dan jouw contracturen. Dan kan je de werkgever vragen om jouw contracturen aan te passen naar je gemiddelde uren;
  • Als je vermoedt dat dit zo is, dien dan uiterlijk 2 maanden van tevoren een verzoek in;
  • Voeg bij jouw verzoek jouw rooster en loonstrook van (minimaal) de afgelopen 13 weken toe.

Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je hulp nodig bij het aanpassen van het aantal uren in je contract? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.