WAB: aanbod arbeidsomvang oproepkrachten

Zoals in een eerdere blog is besproken is de WAB vanaf 1 januari 2020 ingetreden. In deze blog zal ik het hebben over de wijzigingen van de arbeidsomvang van oproepkrachten sinds de WAB.

Aanbod

Vanaf 1-1-2020 moet de werkgever een medewerker die werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst en waarvan 12 maanden zijn verstreken, een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen. Dit mag zowel schriftelijk als elektronisch. De aangeboden gemiddelde arbeidsduur moet ten minste gelijk zijn aan de gewerkte gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 12 maanden (referteperiode). Ook contracten met tussenpozen van minder dan 6 maanden worden meegerekend. De tussenpozen zelf worden niet meegeteld. Het aanbod moet in de dertiende maand na aanvang van de arbeidsovereenkomsten aan een oproepkracht worden gedaan.

Aanvaarding

De werkgever is verplicht om het aanbod te doen in de dertiende maand, maar de medewerker mag dit aanbod echter (schriftelijk) weigeren of aanvaarden. Ook dit moet op schrift. De werkgever moet de werknemer ten minste één maand geven om het aanbod te aanvaarden. Als de medewerker het aanbod weigert, moet de werkgever na 12 maanden opnieuw een urenaanbod doen.

Verzuim

Indien de werkgever verzuimt om het aanbod te doen, heeft de werknemer recht op loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen. Volgens de memorie van toelichting kan de werknemer dan eventueel aanspraak maken op de verhoging wegens vertraging van artikel 7:625 BW (deze kan oplopen tot 50%).

Let op

  • Als de werknemer op de invoeringsdatum van de wet, 1 januari 2020, al langer dan 12 maanden op oproepbasis werkzaam is, moet het aanbod voor 1 februari 2020 worden gedaan;
  • Het rechtsvermoeden van omvang staat los van dit urenaanbod.

Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.