Bedrijfsarts tijdig inschakelen

Het is essentieel om de bedrijfsarts zo spoedig mogelijk in te schakelen bij een zieke werknemer. Indien de werkgever dit niet op tijd doet, kan dit hem duur komen te staan. Dit heeft de rechtbank Rotterdam onlangs bepaald. De rechter was in deze zaak van mening dat het enkele feit dat de werknemer een periode onbereikbaar is geweest, de werkgever niet ontslaat van de verplichting de bedrijfsarts op de hoogte te stellen.

De casus

Sinds 4 juni 2018 is de werkneemster als kok in dienst bij Van der Valk. Vlak na haar eerste verlenging van de arbeidsovereenkomst deelt de werkneemster mee aan Van der Valk dat zij een drugsverslaving heeft.

Op 8 augustus 2019 heeft de werkneemster met de werkgever een vaststellingsovereenkomst gesloten, welke zij binnen 14 dagen heeft ontbonden. De werkneemster vordert vervolgens achterstallig loon en verzoekt inschakeling van de bedrijfsarts.

Van der Valk voert aan dat het niet gerechtvaardigd is loon uit te betalen voor uren die de werkneemster niet heeft gewerkt. Daarnaast geeft Van der Valk aan dat de werkneemster na haar ziekmelding een periode onbereikbaar was, waardoor inschakeling van een bedrijfsarts niet mogelijk was.

De vaststellingsovereenkomst is binnen de wettelijke termijn ontbonden. Dit betekent dat de werkneemster nog altijd in dienst is bij Van der Valk en recht heeft op loon. Ziekte is een oorzaak die voor risico van de werkgever komt. Dus heeft de werkneemster recht op loon. De rechter is van oordeel dat het op de weg van Van der Valk had gelegen de bedrijfsarts binnen de termijn van 7 dagen (op grond van de Wet Verbetering Poortwachter) op de hoogte te stellen van de ziekte van werkneemster. Nu zij dit heeft nagelaten en de bedrijfsarts de ziekmelding van de werkneemster niet heeft kunnen beoordelen, kan niet uitgesloten worden dat de werkneemster niet heeft gewerkt omdat zij ziek is. Het feit dat de werkneemster een periode onbereikbaar was, ontslaat Van der Valk niet van haar verplichting de bedrijfsarts binnen zeven dagen op de hoogte te stellen van de ziekmelding van de werkneemster.

De rechter veroordeelt Van der Valk om aan werkneemster loon te betalen en de bedrijfsarts alsnog in te schakelen.

Tips

  • Let als werkgever goed op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Schakel de bedrijfsarts altijd zo spoedig mogelijk in ( uiterlijk binnen 7 dagen).

Wilt u meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter of heeft u als werkgever of werknemer vragen over ziekmeldingen, re-integratie of over bovenstaande blog? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.