Is het nog mogelijk om uw woning via Airbnb te verhuren?

In de regels van de gemeente Amsterdam voor woningverhuur aan toeristen via AirBnB blijkt een fout te staan. De gemeente Amsterdam biedt namelijk haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren via AirBnB. Door de Raad van State is op 29 januari 2020 bepaald dat de vrijstellingsmogelijkheid in strijd is met de Huisvestingswet en daarom ‘onverbindend’ is.

Huisvestingswet

In de Huisvestingswet is bepaald dat het verboden is om door de gemeente aangewezen woonruimte  ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’. Het verbod houdt dus ook in dat een woning niet mag worden verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen, ook al is dat maar voor een korte periode. Zo’n verbod geldt echter niet als je hiervoor een vergunning van de gemeente hebt. Indien je zo’n vergunning niet hebt, kan de gemeente een boete opleggen.

Amsterdamse huisvestingsverordening

In de Amsterdamse huisvestingsverordening is opgenomen dat inwoners de wettelijk verplichte vergunning niet hoeven aan te vragen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij de verhuur van hun woning vooraf melden aan de gemeente en moeten zij zich houden aan de maximale verhuurtermijn van 30 dagen.

Uitspraak Raad van State

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de gemeente helemaal niet bevoegd om inwoners vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht. Dat staat de Huisvestingswet namelijk niet toe. De Raad van State heeft daarom de vrijstellingsmogelijkheid in de Amsterdamse huisvestingsverordening ‘onverbindend verklaard’. Dat betekent dat deze vrijstellingsmogelijkheid vanaf 29 januari niet meer bestaat en niemand daar meer gebruik van kan maken.

Gevolgen

  • Onterecht boete opgelegd!

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt ook dat de gemeente onterecht bepaalde boetes heeft opgelegd. Amsterdammers waren op grond van de Huisvestingsverordening immers verplicht bij de gemeente melding te doen van vakantieverhuur. Als zij dit niet deden volgde een boete voor het niet-melden. Uit de uitspraak blijkt nu dat deze boetes ten onrechte zijn opgelegd. Dat betekent dat dat geld terug moet naar de verhuurders.

  • Vergunningsplicht voor verhuurders?

Voor de gemeente betekent de uitspraak dat zij haar inwoners geen vrijstelling meer mag verlenen van het verbod om zonder vergunning hun woning aan toeristen te verhuren. Wel mag de gemeente boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun woning aan toeristen verhuren. Als de gemeente hiervoor aanvullende regels wil maken, door bijvoorbeeld te bepalen in welke gevallen zij wel en in welke gevallen zij geen boetes oplegt, en hoe hoog die boetes zijn, dan zal de gemeente de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten wijzigen.

Wij zullen u via onze website op de hoogte blijven houden. Wilt u echter in de tussentijd meer informatie over uw (ver)huurrechten ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.