Verplicht einde slapend dienstverband!

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden.

Wat is een slapend dienstverband?

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar door te betalen. Daarna stopt de loondoorbetalingsverplichting en mag de werknemer ontslagen worden. Er zijn werkgevers die de werknemers na deze periode niet willen ontslaan, zodat geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Het gaat dan dus om een dienstverband waarbij de werknemer langdurig ongeschikt thuis zit en geen loon meer ontvangt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden zodat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. De werknemer merkt soms zelf niet dat er sprake is van een slapend dienstverband omdat de werkgever na twee jaar ziekte stopt met het betalen van loon.

Uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak bepaald dat werkgevers in de regel arbeidsovereenkomsten na twee jaar ziekte niet slapend mogen houden. Het uitgangspunt is dat werkgevers op verzoek van de werknemer moeten meewerken aan het einde van de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van een transitievergoeding. Dit kan volgens de Hoger Raad anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is geen geldig argument om een dienstverband slapend te houden.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt in dit geval niet meer dan het bedrag aan transitievergoeding dat de werkgever verschuldigd was op de dag na het moment dat zijn loondoorbetalingsverplichting eindigde, meestal na 2 jaar ziekte.

Wat betekent deze uitspraak voor de werkgever en de werknemer?

  • De werknemer kan de werkgever verzoeken om het slapend dienstverband te beëindigen, onder toekenning van een transitievergoeding. Juridisch gezien is er in de meeste gevallen dus geen grond meer om medewerking te weigeren.

Advies

Als je een slapend dienstverband hebt, is het advies: laat je goed informeren door Burobestuursrecht.

Wilt u meer informatie over het slapend dienstverband of over het ontslagrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon: 020 4121904.

Geef een reactie