WAB: de ketenregeling wijzigt!

In deze blog zullen wij u meenemen in de wijzigingen van de ketenregeling. De ketenregeling zal, door inwerkingtreding van de WAB, gaan veranderen vanaf 1 januari 2020. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd overgaat.

Huidige ketenregeling

Op dit moment ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de volgende situaties:

  • Wanneer de werkgever meer dan drie arbeidsovereenkomsten aangaat;
  • Bij een dienstverband langer dan twee jaar;
  • De tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gesloten zonder onderbreking van een tussenpoos van meer dan 6 maanden.

Ketenregeling onder de WAB

Door inwerkingtreding van de WAB zal de ketenregeling met de volgende punten verruimen:

  • Werkgevers kunnen 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan in plaats van 2 jaar;
  • De tussenpoos kan bij cao worden verkort naar 3 maanden;
  • Invalkrachten in het basisonderwijs kunnen op tijdelijke basis blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit wordt wettelijk vastgelegd en hoeft dus niet meer in de cao te staan.

Geen overgangsregeling

De WAB treedt op 1 januari 2020 onmiddellijk in werking. Voor de nieuwe regels geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat op of na 1 januari 2020 de ketenregeling van 3 jaar geldt. Ook indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Tips

  • Indien de opvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd vóór 1 januari 2020 de twee jaar hebben overschreden, dan geldt het oude recht en is er sprake van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Als de opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ná 1 januari 2020 de twee jaar overschrijden, dan geldt het nieuwe recht en is er nog sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd.

Wilt u meer informatie over de WAB of over de ketenregeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.

Geef een reactie