De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Binnenkort is het zover. Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: WNRA) in werking treden. De Wnra zal een aantal veranderingen voor de ambtenaar met zich meebrengen. Daarnaast zal het oude civiele recht op het gebied van het arbeidsrecht ook veranderen. Per 1 januari 2020 zal ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) haar intrede doen. Ook deze wijziging heeft gevolgen voor uw rechtspositie. Niet alleen de zittende en de aankomende ambtenaren zullen met de WAB te maken hebben, maar ook de werknemers in de private sector.

De aankomende periode zullen wij u vooral gaan informeren wat dit betekent en zullen wij in een aantal blogs aandacht besteden aan de veranderingen met betrekking tot de WNRA in combinatie met de WAB. 

Voor Buro Bestuursrecht is de overgang van ambtenaren naar het civiele arbeidsrecht geen probleem. We zijn immers al meer dan 15 jaar actief op het gebied van het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Hierdoor kan Buro Bestuursrecht makkelijk schakelen.

Er zal een groep van de Wnra worden uitgezonderd. Omdat deze groep ambtenaren niet overgaat naar het civiele arbeidsrecht blijft Buro Bestuursrecht zich ook inzetten voor deze rechtspositionele belangen die voortvloeien op het gebied van het ambtenarenrecht.

Wilt u meer informatie over wat het voor u betekent rechtspositioneel en om wel de ambtenarenstatus te hebben maar niet meer beschermd te worden middels het bestuursrecht neem dan vrijblijvend contact met ons op via 020 4121904 of stel uw vraag via info@burobestuursrecht.nl.