CIVIELRECHT

Wij bieden u juridische advisering, bemiddeling en procesvertegenwoordiging als eiser en gedaagde bij kantoorzaken. Ook bij rechtbank kunnen we u bijstaan als u gedaagde partij bent. Onder civielrecht vallen o.a. huurrecht en arbeidsrecht.