BESLAG EN EXECUTIERECHT

Bij beslagrecht wordt er beslag gelegd op bezittingen of geld of een vonnis geëxecuteerd. Buro Bestuursrecht kan u bijstaan als u gedaagde partij bent.