BESTUURSRECHT

Zaken waarbij overheidsbesluiten of een besluit van een openbaar lichaam ten grondslag ligt. Buro Bestuursrecht kan uw bijstaan in een zienswijze-, bezwaar-, rechtbank- en hoger beroepsprocedure. Dat kan als eisende partij, verwerende partij of als derde-belanghebbende.