ARBEIDSRECHT

Buro Bestuursrecht helpt u bij alle zaken die zich voordoen tussen werknemen en werkgever op het vlak van civiele arbeidsrecht, waaronder: functioneringsvraagstukken, ziekte en re-integratie, ontslag en disciplinaire maatregelen.