AMBTENARENRECHT

Dit rechtsgebied heeft betrekking op de relatie tussen werknemer en werkgever binnen de publieke sector. Denk aan: rechtspositie van de ambtenaar, re-integratie, ontslag, disciplinaire maatregelen, schorsingen en medezeggenschap. Hierbij kan het gaan over gemeenteambtenaren, trentvolgers of rijksoverheid.