Onze missie

Wat u wilt bereiken, is bepalend voor de koers!

Klantgericht

Wij garanderen een proactieve werkwijze. Gevraagd en ongevraagd wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw dossier.

Ontzorgt

Wij streven naar een maximaal resultaat. Dit kan door middel van procederen maar ook door bemiddeling en mediation. Dit scheelt tijd, geld en frustraties.

Deskundig

Meer dan 20 jaar ervaring en actief binnen verschillende rechtsgebieden waarvan 15 jaar als jurist binnen de gemeente en eigen praktijk.

Betaalbaar

Wij zijn een betaalbaar alternatief op de advocatuur. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de inhoud maar staat u als cliënt ook centraal.

Juridisch advies, processvertegenwoordiging & mediation

Wie zijn wij

Buro Bestuursrecht wordt geleid door mr. Monique Adansar. Zij treedt op als uw gemachtigde maar dan zonder toga. U wordt op open en creatieve wijze bijgestaan in uw probleem of juridische vraagstukken.

Zij is meer dan 20 jaar actief binnen verschillende rechtsgebieden en heeft meer dan 15 jaar als jurist binnen de gemeente gewerkt. Daardoor heeft zij veel ervaring met de systematiek binnen de gemeente. Als uw zaak valt binnen het bestuursrecht dan is dat vanuit strategisch oogpunt een pre.

Verder heeft zij proceservaring opgedaan binnen de advocatuur. In dat kader heeft zij opgetreden voor cliënten uit alle geledingen van de maatschappij en zaken behandeld op uiteenlopende rechtsgebieden. Te denken valt aan Huurrecht, Personen en Familierecht, Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Verkeersrecht, Verbintenissenrecht en Strafrecht.

Monique is zeer betrokken, kan snel omschakelen en steeft in iedere zaak naar de beste oplossing. Daarbij hoeven niet alleen de juridische aspecten leidend te zijn. Vanuit haar ervaring op bestuursrechtelijk en civielrechterlijk terrein alsmede haar ervaringen om problemen te bekijken vanuit een breed perspectief, heeft zij het vermogen om het gehele speelveld te overzien, om vervolgens dit bij de strategie en oplossing te betrekken.

Ze wordt graag in een vroeg stadium van het conflict ingeschakeld, omdat er dan nog keuzes kunnen worden gemaakt. Zij is creatief maar ook pragmatisch. Aan ieder cliënt wordt gevraagd wat hij of zij wilt bereiken en wanneer een zaak naar tevredenheid is opgelost. De beantwoording van deze vraag door de cliënt is bepalend voor de koers die wordt uitgezet.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Oplossing met DWI

  Een client wordt met ontruiming bedreigd en wil een lening via bijzondere bijstand. De DWI weigert.

  De deurwaarder wordt verzocht de executie op te schorsen. Buro Bestuursrecht schakelt netwerk GGD, Schuldhulpverlening, sociaal raadsman in om de situatie van de client goed in beeld te brengen. Via de rechtbank middels een schorsing en inhoudelijke behandeling bodemzaak wordt uiteindelijk de ontruiming tegengegaan doordat de rechtbank het beroep gegrond verklaart zodat DWI alsnog de lening moet verstrekken. De ontruiming wordt daarmee voorkomen.

  Anoniem, wegens privacy van client
 • Oplossing met uitkeringsinstantie

  Een client wordt niet integer behandeld door een uitkeringsinstantie.

  De client is reeds bestraft wegens het werken met een uitkering: hij of zij kan door leeftijd en beperkingen niet meer aan het werk. Buro Bestuursrecht gaat mee met de client om zaken recht te zetten door middel van mediation (bemiddeling). Juist door middel van het op andere wijze verwoorden wat de wensen en bedoelingen zijn van de klant – en het spiegelen van het handelen en optreden van de behandelend ambtenaar – wordt voorkomen dat een conflict escaleert en dat er een uitkering wordt geregeld door de client.

  Anoniem, wegens privacy van client

Laatste nieuws

Top